Nhiên Đăng

Tác giả: Tử lộc

Thể loại: Chính kịch, cổ đại, tiên hiệp, ngọt ngược đều có, HE.

CP chính: Giáng Trần x Tạ Phùng Thù, hòa thượng công x tiên quân thụ.

Độ dài: 72 chương + phiên ngoại

Văn án

Ngàn năm tương phùng đổi lấy một lần gặp mặt, trần thế cùng ai sánh vai.

Lăng Hành tiên quân Tạ Phùng Thù hạ phàm, ở trong núi gặp phải một hòa thượng.

Hòa thượng chỉ biết niệm kinh, khổ tu bảy trăm năm vẫn không được phi thăng, ngoại trừ lớn lên dễ nhìn ra thì quả thực không còn gì khác. Tạ Phùng Thù thiện tâm, quyết định điểm hóa ngu tăng này, trợ giúp y sớm ngày thành thánh.

Ai ngờ bên nhau lâu ngày, bản thân đường đường là một tiên quân, thế nhưng lại động tâm với một hòa thượng không thể phi thăng, có những suy nghĩ xằng bậy không nên có.

Thôi, hòa thượng ngu xuẩn thì ngu xuẩn, ai bảo bản tiên quân yêu thích, yếu một chút cũng không sao…

—— chờ chút, sao hòa thượng này còn đánh nhau giỏi hơn hắn? !

Nhân duyên đã định, nghiệp quả tự chịu.

Vọng niệm đã sinh, cửu tử bất hối.