Đồng Tước khóa Kim Trâm

Tác giả: Thế Vị Chử Trà

Edit & Beta: Direct Kill

Thể loại: Ngược, tù tình, mưu kế, báo thù, công sủng thụ, Dân quốc không tưởng (không có quan hệ gì tới lịch sử, chỉ tham khảo thời đại bối cảnh).

CP chính: Ẩn nhẫn thanh lãnh thầy thuốc thiếu gia thụ × cường dục vọng chiếm hữu quân tư lệnh công (Hứa Hàng x Đoạn Diệp Lâm)

Độ dài: 173 chương

Văn án:

Yêu một người, là hận không thể dùng một chiếc khóa vàng, nhốt người ấy bên cạnh. Lần đầu tiên Đoạn Diệp Lâm nhìn thấy Hứa Hàng, đã muốn nhốt cậu lại, kim ốc tàng kiều —— trên thực tế hắn cũng làm như vậy rồi. Cường thủ hào đoạt, hắn là kẻ cướp; ẩn nhẫn lãnh đạm, hắn coi cậu như thịt cá(1). Hứa Hàng không tình không nguyện, nhưng cậu muốn sống, cậu còn có rất nhiều việc phải làm, cho nên cuối cùng cậu vẫn tiến vào Tiểu Đồng Quan.

Dây dưa bốn năm, Hứa Hàng mãi mãi vẫn như là một bát thuốc vừa mới sắc xong, mùi thuốc tỏa khắp nơi, nhưng chỉ khi uống vào mới biết đó là độc dược hay thuốc giải.

Rất lâu sau đó, Đoạn Diệp Lâm mới hiểu được, hắn khóa lại, không phải một con chim hoàng oanh thanh lãnh ngạo mạn, mà là một chiếc kim trâm băng lãnh sắc nhọn.

“Từ tiền thế đến kiếp này, kẻ có tình đều tương sinh tương khắc, là ai cùng ta tâm linh tương hợp?” —— (Trích ‘Phấn son’ – Hoắc Tôn)

(1) Thường để ví với sự đàn áp, chà đạp

Mục Lục

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30